Puhtaasti Paras – muukin kuin positiivinen testitulos voi olla dopingrikkomus

Lokakuussa haastamme jäsenseurat suorittamaan Puhtaasti paras –diplomeja osoitteessa puhtaastiparas.fi. Aktiivisin seura voittaa huikeita palkintoja! Hyppää mukaan! 

Jokaisella urheilijalla on oikeus puhtaaseen urheiluun ja huippusuorituksiin terveyttään vaarantamatta. Tätä oikeutta varmistamaan on luotu dopingvalvonta, josta antidopingorganisaatiot vastaavat yhteistyössä urheilijoiden ja urheilun parissa toimivien kanssa.

Antidopingsäännöstöissä on määritelty dopingrikkomukset. Muukin kuin positiivinen testitulos voi olla dopingrikkomus, ja rikkomukseen voivat syyllistyä urheilijoiden lisäksi heidän tukihenkilönsä.

Dopingrikkomuksia ovat:

• Kielletty aine, sen aineenvaihduntatuote tai merkkiaine urheilijan dopingnäytteessä

• Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

• Dopingtestin välttely, testistä kieltäytyminen tai testimääräyksen noudattamatta jättäminen

• Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti • Dopingvalvonnan manipulointi tai manipuloinnin yritys

• Kielletyn aineen tai menetelmän hallussapito • Kielletyn aineen tai menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys • Kielletyn aineen tai menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys

• Osasyyllisyys

• Kielletty yhteistoiminta

Jokainen mahdollinen dopingrikkomus tutkitaan omana tapauksenaan. Asianosaisilla on oikeus tulla kuulluiksi ennen päätöksentekoa. Dopingrikkomuksesta voidaan antaa rangaistus varoituksesta aina eripituisiin urheilun toimintakieltoihin asti. Tutkinnalliset menettelyt ovat osa antidopingtyötä. Niillä tarkoitetaan tietojen ja todisteiden hankkimista erilaisista lähteistä, esimerkiksi haastatteluilla tai arvioimalla dopingtesteistä saatavia tietoja. Tietoja käytetään dopingvalvonnan tehostamiseen ja mahdollisten dopingrikkomusten toteamiseen. Tutkinnalliset menettelyt ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun epäiltyyn dopingrikkomukseen ei liity positiivista analyysitulosta. Niitä käytetään myös, kun selvitetään muiden henkilöiden, esimerkiksi valmentajan, mahdollista osallisuutta dopingrikkomukseen.

Antidopingsäännöstö velvoittaa kaikkia siihen sitoutuneita tahoja, myös urheilijoita ja urheilijan tukihenkilöitä, tekemään yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa. Suomen rikoslaissa  ja lääkelaissa käsitellään dopingaineiden laitonta maahantuontia, valmistamista ja levittämistä sekä niistä aiheutuvia seuraamuksia. Lievästä dopingrikoksesta tuomitaan sakkoon ja (perusmuotoisesta) dopingrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Törkeästä dopingrikoksesta tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Lähde: SUEK – Suomen urheilun eettinen keskus 

Olethan sinäkin Puhtaasti paras? Osallitu kilpailuun! Suorita Puhtaasti paras –diplomi osoitteessa puhtaastiparas.fi ja julkaise kuva diplomistasi Instagramiin tai Facebookiin hastagein #puhtaastiparas #sulkis, jolloin olet mukana kilpailussa. Voittaja arvotaan kaikkien 2-15.10 välisenä aikana diplominsa postanneiden joukosta. Palkinnon lahjoittaa Liikunta- ja vapaa-ajan keskus Pajulahti ja se on upea Perhepäivä seikkailupuistossa (sisältää 4-lippua + seikkailupuistokäsineet + päivällisen ravintolassa). Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan 10kpl kultaisia Puhtaasti paras –juomapulloja.

Ja vielä…Seurahaaste! Lisää diplomin julkaisemisen yhteydessä hastagien #puhtaastiparas #sulkis lisäksi oman seuran hastag. Eniten hastagejä kerännyt (eniten diplomeja suorittanut) seura voittaa Tokyo Team pelaajan vetämät treenit valitsemalleen joukkueelle sekä SUEKin antidoping-luennon.

Yhteistyössä