Puhtaasti paras – Kielletyt aineet ja menetelmät

Lokakuussa haastamme jäsenseurat suorittamaan Puhtaasti paras –diplomeja osoitteessa puhtaastiparas.fi. Aktiivisin seura voittaa huikeita palkintoja! Hyppää mukaan!

Dopingaineet ja -menetelmät saattavat parantaa suoritusta, mutta samalla ne voivat aiheuttaa urheilijalle vakavia terveydellisiä haittoja. Vastuu valinnasta on aina urheilijalla. Tietämättömyys ei saa olla syy rikkomukseen: aineiden ja keinojen luvallisuuden tarkistaminen on normaali osa urheilijan elämää siinä missä harjoitteleminen ja kilpaileminenkin.

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät -luettelon. Sen tarkoituksena on taata urheilijoille oikeus puhtaaseen ja reiluun peliin vaarantamatta terveyttään kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytöllä. ADT julkaisee luettelon vuoden alussa.

Lajiliitot sekä ADT toimittavat Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisua urheilijoille sekä heidän lähipiirilleen. Mahdolliset päivitykset ovat nähtävillä ADT:n internetsivuilla. Mikäli etsittyä lääkettä ei löydy luettelosta, urheilijan tulee olla yhteydessä ADT:n toimistoon.

ADT:n Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luetteloon on koottu Suomen apteekeista myynnissä olevat lääkevalmisteet, eikä siitä voi tarkistaa ulkomaisten apteekkien myymien lääkkeiden sallittavuutta. Mikäli urheilija joutuu ulkomailla hankkimaan lääkkeitä, hänen tulee joko kääntyä lääkärin tai ADT:n puoleen tai tarkistaa WADAn kiellettyjen aineiden luettelosta tai ADT:n Taulukko I:stä, onko valmisteen tuoteselosteessa kiellettyjä aineita.

Taulukko I: Dopingaineryhmät ja dopingaineet
Taulukko II: Kiellettyjä ja sallittuja lääkkeitä
Taulukon I ja II päivitykset

Lääkärissä asioidessaan urheilijan on hyvä kertoa lääkärille kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin lääkäri pystyy tarkistamaan heti lääkettä määrätessään, onko valmiste sallittu. Urheilija itse on kuitenkin vastuussa käyttämästään lääkkeestä. Aina lääkäriltä hoitoa saadessaan urheilijan tulisi näyttää lääkärille oheisia luetteloja, jottei lääkäri vahingossa määrää lääkettä, joka sisältää kiellettyä ainetta. Toisaalta aina apteekista itsehoitolääkettä ostaessaan tulisi urheilijan verrata hoidoksi aikomaansa lääkettä ja oheisia lääkeluetteloja. Jos lääkäri määrää urheilijalle apteekissa valmistettavan lääkkeen, jolla ei ole kauppanimeä eli niin sanotun ex tempore -valmisteen, tulee urheilijan selvittää lääkäriltä tai apteekista, sisältääkö lääke Taulukossa I mainittuja kiellettyjä aineita kielletyssä muodossa.

ADT päivittää ylläpitämiään luetteloita internetsivuillaan uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. Luettelot eivät sisällä tietoja aivan kaikista Suomessa käytössä olevista lääkevalmisteista. Urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo. Tarvittaessa hänen tulee ottaa yhteyttä lajiliittoonsa tai ADT:n toimistoon. ADT:n internetsivuilla urheilija voi myös liittyä tiedonjakoverkostoon, jolloin ADT lähettää hänelle luettelon mahdolliset päivitykset suoraan sähköpostiin.

Taulukko I vastaa WADAn luetteloa kielletyistä aineista ja menetelmistä vuonna 2017. Osa näistä aineista ei ole käytössä Suomessa. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo on saatavissa englanniksi WADAn internetsivuilta (www.wada-ama.org).

Taulukkoon II on koottu aakkosjärjestykseen vuoden 2016 lopulla Suomessa kaupan olevia kiellettyjä ja sallittuja lääkevalmisteita. Myöhemmin kaupan tulleiden lääkkeiden nimiä päivitetään ADT:n internetsivuille Taulukkoon II. Luettelot käsittävät sekä resepti- että itsehoitolääkkeet. Teknokemiallisia tuotteita, homeopaattisia valmisteita, ravintolisiä ja niin sanottuja luontaistuotteita ei taulukoissa ole. Niiden koostumusta tulee tiedustella myyjältä tai maahantuojalta. Kielletyt lääkkeet on merkitty Taulukkoon II tummennettuna ja alleviivattuna. Taulukkoon II on alleviivattuna ja vinokirjaimin (mutta ei tummennettuna) merkitty lääkkeet, jotka ovat ehdollisesti kiellettyjä, esimerkiksi tietyissä urheilulajeissa tai tietyin tavoin annosteltuina. Yläindeksien selitykset ovat lopussa. Niissä on täsmennyksiä ja huomautuksia sekä kiellettyjen että sallittujen aineiden osalta.

Glyseriiniä eli glyserolia vain vähän sisältävät lääkkeet on merkitty Taulukossa II sallituiksi, koska glyseriini on kielletty vain suurehkoin annoksin plasmatilavuuden lisääjänä. Vastaavasti mannitolia sideaineena sisältävät tabletit ja kapselit on merkitty Taulukossa II sallituiksi, koska mannitoli on kielletty vain suonensisäisesti.

Koska Taulukko II käsittää vain Suomesta saatavia lääkevalmisteita ja koska toisaalta Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita, ei Taulukosta II tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta. Ulkomailta hankittujen lääkkeiden osalta on selvitettävä WADAn alkuperäisen englanninkielisen kiellettyjen aineiden ja menetelmien listasta (www.wada-ama.org) tai sitä vastaavasta ADT:n Taulukosta I, etteivät ne sisällä kielletyiksi luokiteltuja aineita.

Lähde: SUEK – Suomen urheilun eettinen keskus 

Olethan sinäkin Puhtaasti paras? Osallitu kilpailuun! Suorita Puhtaasti paras –diplomi osoitteessa puhtaastiparas.fi ja julkaise kuva diplomistasi Instagramiin tai Facebookiin hastagein #puhtaastiparas #sulkis, jolloin olet mukana kilpailussa. Voittaja arvotaan kaikkien 2-15.10 välisenä aikana diplominsa postanneiden joukosta. Palkinnon lahjoittaa Liikunta- ja vapaa-ajan keskus Pajulahti ja se on upea Perhepäivä seikkailupuistossa (sisältää 4-lippua + seikkailupuistokäsineet + päivällisen ravintolassa). Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan 10kpl kultaisia Puhtaasti paras –juomapulloja.

Ja vielä…Seurahaaste! Lisää diplomin julkaisemisen yhteydessä hastagien #puhtaastiparas #sulkis lisäksi oman seuran hastag. Eniten hastagejä kerännyt (eniten diplomeja suorittanut) seura voittaa Tokyo Team pelaajan vetämät treenit valitsemalleen joukkueelle sekä SUEKin antidoping-luennon.

Yhteistyössä