Puhtaasti paras – Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Erivapauskäytäntö on tarkoitettu urheilijoille, joilla on jokin sairaus, joka vaatii kielletyksi määritellyn aineen tai menetelmän käyttöä. Lokakuussa haastamme jäsenseurat suorittamaan Puhtaasti paras –diplomeja osoitteessa puhtaastiparas.fi. Aktiivisin seura voittaa huikeita palkintoja! Hyppää mukaan!

Dopingaineet ja -menetelmät saattavat parantaa suoritusta, mutta samalla ne voivat aiheuttaa urheilijalle vakavia terveydellisiä haittoja. Vastuu valinnasta on aina urheilijalla. Tietämättömyys ei saa olla syy rikkomukseen: aineiden ja keinojen luvallisuuden tarkistaminen on normaali osa urheilijan elämää siinä missä harjoitteleminen ja kilpaileminenkin.

Kaikille kielletyille aineille on mahdollista saada erivapaus, mikäli lääkitykselle on olemassa tarvittavat perusteet.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden tulee tarkistaa erivapauskäytäntö kansallisesta lajiliitostaan. Huom. Resepti tai lääkärintodistus ei käy erivapaudesta!

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin. ADT:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset menettelytavat.

Urheilijan tulee aina lääkärillä asioidessaan muistaa mainita kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin lääkäri pystyy jo heti lääkitystä suunnitellessaan tarkistamaan (yhdessä urheilijan kanssa), ettei hoidoksi ajateltu lääke ole urheilussa kielletty. Jos kyseisen sairauden hoitoon ei ole olemassa urheilussa sallittua vaihtoehtoa tai muusta syystä kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttö on välttämätöntä urheilijan sairauden hoidossa, erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kielletyn hoitomuodon käytön.

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, jos urheilija pystyy osoittamaan, että jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö on urheilijan hoidon kannalta välttämätöntä, ja siitä pidättäytyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa urheilijan terveydelle.
  • Kielletyn aineen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna. Hoito ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin millä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi.
  •  Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä ei ole mahdollista korvata muulla asianmukaisella hoitovaihtoehdolla.
  •  Kielletyn aineen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta (ilman erivapautta tapahtuneesta) kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, mikäli kyseinen aine tai menetelmä on ollut kielletty käytön ajankohtana.WADA on julkaissut internetsivuillaan tarkemmat ohjeistukset näiden ehtojen soveltamisesta tiettyihin sairaustiloihin liittyviä erivapauspäätöksiä tehtäessä eli WADAn Lääketieteelliset perusteet erivapauksien myöntämiselle (Medical Information to Support the Decisions of Tuecs).

    Erivapaus voidaan myöntää takautuvasti vain seuraavissa tilanteissa:

  • Lääkkeen tai menetelmän käyttö on ollut välttämätöntä akuutissa lääketieteellisessä hätätilanteessa.
  • Muiden poikkeuksellisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden seurauksena urheilijalla ei ole ollut riittävästi aikaa tai muuten mahdollisuutta jättää erivapaushakemusta tai erivapauslautakunnalla käsitellä sitä ennen urheilijalle tehtyä dopingtestiä.
  • Urheilija, joka ei kuulu ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin eikä urheile kansainvälisellä tasolla, hakee erivapautta takautuvasti (dopingtestin jälkeen) sen osoittamiseksi, että kielletyn aineen tai menetelmän käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

ADT:n erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn vahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. ADT:n tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto.

ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea tarvitsemansa erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti etukäteismenettelyllä. ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolisten urheilijoiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoitoon jotakin urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää, onkin suositeltavaa pitää itsellään valmiina ajantasaiset lääkärintodistukset, joista käy ilmi, että erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset täyttyvät.

Erkka-erivapauskonetta voi käyttää apuna sen selvittämisessä, tuleeko urheilijan hakea erivapaudet etukäteen vai takautuvasti. Erivapauskone auttaa myös selvittämään, tuleeko erivapautta hakea ADT:lta vai kansainväliseltä lajiliitolta.

Muistilistan erivapauden hakemiseen sekä ohjeet ja lisätietoa löydät: https://www.suek.fi/en/erivapaus-urheilijan-laakityksessa

Olethan sinäkin Puhtaasti paras? Osallitu kilpailuun! Suorita Puhtaasti paras –diplomi osoitteessa puhtaastiparas.fi ja julkaise kuva diplomistasi Instagramiin tai Facebookiin hastagein #puhtaastiparas #sulkis, jolloin olet mukana kilpailussa. Voittaja arvotaan kaikkien 2-15.10 välisenä aikana diplominsa postanneiden joukosta. Palkinnon lahjoittaa Liikunta- ja vapaa-ajan keskus Pajulahti ja se on upea Perhepäivä seikkailupuistossa (sisältää 4-lippua + seikkailupuistokäsineet + päivällisen ravintolassa). Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan 10kpl kultaisia Puhtaasti paras –juomapulloja.

Ja vielä…Seurahaaste! Lisää diplomin julkaisemisen yhteydessä hastagien #puhtaastiparas #sulkis lisäksi oman seuran hastag. Eniten hastagejä kerännyt (eniten diplomeja suorittanut) seura voittaa Tokyo Team pelaajan vetämät treenit valitsemalleen joukkueelle sekä SUEKin antidoping-luennon.

Yhteistyössä