Puhtaasti paras – Dopingtestit

Lokakuussa haastamme jäsenseurat suorittamaan Puhtaasti paras –diplomeja osoitteessa puhtaastiparas.fi. Aktiivisin seura voittaa huikeita palkintoja! Hyppää mukaan!

Dopingtestejä tehdään niin kilpailuissa kuin kilpailujen ulkopuolella. Kilpailun ulkopuolisia testejä voidaan tehdä esimerkiksi harjoituksissa ja leireillä, tai urheilija voidaan kutsua testiin kotoaan. Tässä tapauksessa urheilija saa itse valita, haluaako hän antaa näytteen kotonaan vai suoritetaanko testi esimerkiksi harjoituspaikalla.

Urheilija kutsutaan kilpailutesteihin suorituksen päätyttyä. Testattava voidaan nimetä testiin etukäteen, tai sijoitus tai arpa voi ratkaista va- linnan testiin. Joissain lajeissa myös kansallisen, maanosan tai maailmanennätyksen hyväksymi- nen vaatii puhtaan dopingtestinäytteen anta- mista. Tällöin urheilija itse on vastuussa testin järjestämisestä yhdessä antidopingorganisaation kanssa.

Dopingtesteissä otetaan joko virtsa- tai verinäyte tai molemmat. Virtsanäytteitä otetaan enemmän kuin verinäytteitä. Virtsasta ja verestä analysoidaan eri asioita, ja siksi molemmat testi- tavat ovat tärkeitä aukottoman dopingvalvonnan toteuttamiseksi. Virtsanäytteistä analysoidaan WADAn kiellettyjen aineiden luettelon mukaisten aineiden ja menetelmien käyttöä. Verinäyt- teitä voidaan ottaa kiellettyjen aineiden ja menetelmien tunnistamiseksi, seulontatarkoituksessa tai pitkäaikaisseurantana urheilijan yksilöllisen pro ilin luomiseksi.

Urheilijan biologinen passi on järjestelmä, jolla seurataan urheilijan tiettyjä biologisia muuttujia säännöllisesti pitkällä aikavälillä. Urheilijalle muodostuu vähitellen oma steroidi- ja veriprofiilinsa, jonka arvoja ei verrata väestöpohjaisiin viitearvoihin vaan yksilön henkilökohtaisiin viitearvoihin. Urheilijan biologista passijärjestelmää voidaan käyttää testauksen kohdentamisen ja ajoittamisen työvälineenä. Sitä voidaan käyttää myös osoittamaan epäsuorasti mahdollinen dopingaineiden tai menetelmien käyttö ja siten antidopingsäännöstön mukainen dopingrikkomus.

ADT:n dopingtestaajat tekevät suurimman osan dopingtesteistä Suomessa. Heidät on koulutettu tehtävään, ja he tekevät testejä ADT:n toimeksi- antojen mukaisesti. Verinäytteet ottaa henkilö, jolla on ADT:n antaman koulutuksen ja valtuutuksen lisäksi terveydenhuollon ammatillinen koulutus ja pätevyys verinäytteiden ottoon.Testikutsua esitettäessä urheilijalle kerrotaan hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, joista yksi tärkeimmistä on urheilijan oikeus ottaa avustaja mukaansa testiin. Urheilija on valvottuna kutsu- hetkestä aina testin loppuun saakka riippumatta siitä, onko kyse virtsa- tai veritestistä. Virtsatestin valvojana toimii aina urheilijan kanssa samaa sukupuolta oleva testiryhmään kuuluva henkilö. Testaaja ohjeistaa urheilijaa koko testin ajan. Näytteiden sinetöinnin jälkeen urheilija hyväksyy testimenettelyn testipöytäkirjan alle- kirjoituksella ja saa itselleen kopion pöytäkirjas- ta. Urheilijalle jäävistä dokumenteista näkyvät aina testin tilaaja ja sen suorittaja. Testimääräyk- sen voi antaa ADT:n lisäksi esimerkiksi kansainvä- linen lajiliitto tai WADA.Testaaja toimittaa näytteet WADAn akkreditoimaan laboratorioon, jossa näytteet analysoidaan anonyymisti. Laboratorio raportoi testitulokset testin tilanneelle antidopingorganisaatiolle, joka on tarvittaessa yhteydessä urheilijaan sekä urheilijan lajiliittoon, mikäli testitulos vaatii selvityksiä urheilijalta.

Testistä kieltäytyminen käsitellään aina antidopingsäännöstön mukaisesti dopingrikkomuksena.

Urheilija voi antaa testaustapahtumasta palautetta sekä testissä että sen jälkeen. Hänelle jäävässä pöytäkirjan kopiossa on kerrottu testaus- organisaation yhteystiedot. Testausorganisaatio käsittelee näytettä sekä siihen liittyviä doku- mentteja WADAn ohjeiden mukaisesti. ADT ei julkaise testattujen urheilijoiden nimiä tai muita tietoja. Urheilija itse voi julkaista testitietonsa. Hän voi näin osoittaa urheilevansa puhtaas-
ti sekä viestiä avoimesti suhtautumisestaan antidopingtyöhön yhteistyökumppaneilleen, tiedotusvälineille ja faneilleen.

Lähde: SUEK – Suomen urheilun eettinen keskus 

Olethan sinäkin Puhtaasti paras? Osallitu kilpailuun! Suorita Puhtaasti paras –diplomi osoitteessa puhtaastiparas.fi ja julkaise kuva diplomistasi Instagramiin tai Facebookiin hastagein #puhtaastiparas #sulkis, jolloin olet mukana kilpailussa. Voittaja arvotaan kaikkien 2-15.10 välisenä aikana diplominsa postanneiden joukosta. Palkinnon lahjoittaa Liikunta- ja vapaa-ajan keskus Pajulahti ja se on upea Perhepäivä seikkailupuistossa (sisältää 4-lippua + seikkailupuistokäsineet + päivällisen ravintolassa). Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan 10kpl kultaisia Puhtaasti paras –juomapulloja.

Ja vielä…Seurahaaste! Lisää diplomin julkaisemisen yhteydessä hastagien #puhtaastiparas #sulkis lisäksi oman seuran hastag. Eniten hastagejä kerännyt (eniten diplomeja suorittanut) seura voittaa Tokyo Team pelaajan vetämät treenit valitsemalleen joukkueelle sekä SUEKin antidoping-luennon.

Yhteistyössä