Puhtaasti paras – Reilu Peli suomalaisessa sulkapallossa

Reilu Peli on minun mielestäni erittäin merkittävä tekijä suomalaisessa sulkapallokulttuurissa. Se pitää sisällään käyttäytymistä niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Se pitää sisällään tämän viestintäkampanjamme aiheen antidopingin sekä sen, miten pelaaja kisoissa tuomitsee rajat omalta puoleltaan – asian, joka ulkopuoliselle voi olla ihmetystä ja arvostusta herättävää.

Reilu Peli sulkapalloperheessä on paljon noiden kahden esimerkin lisäksi. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tähän olemme sitoutuneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassamme. Uskon, että tämä sitoutuminen on levinnyt laajasti pelaajien, valmentajien ja muiden lajitoimijoiden keskuuteen.

Suunnitelmamme mukaisesti teimme aiheesta kyselyn jäsenseuroillemme ja niiden jäsenille syyskuussa. Alta löytyy viestintäpäällikkömme Annika Grahnin kooste kyselyn tuloksesta.

Tällä viikolla suomalainen iltapäivälehti uutisoi tanskalaisesta huippunelinpeliparista Kamilla Rytter Juhl ja Christinna Pedersen otsikolla ”Umpirakastunut nelinpelipari tuli kaapista vuosien salailun jälkeen”. Christinnan ja Kamillan parisuhde on ollut jo jonkin aikaa lajin sisäpiirin tiedossa. Hieno pari kentällä ja kentän ulkopuolella ja hienoa, että voivat molemmissa ympäristöissä toimia avoimesti.

Toisten arvostaminen avaa mahdollisuuden yhdessä tekemiseen ja entistä parempien saavutusten tavoitteluun. Oli sitten kyseessä huippu-urheilijoiden kilpakumppanuus, jolla yhdessä noustaan kohti maailman huippua tai seurojen välisen yhteistyön tekeminen junnutoiminnassa, jossa pelaajat saavat laadukkaampia harjoituksia tai valmentajien välinen tiedonvaihto lajin uusista tuulista ilmapiirissä, jossa luotetaan toisen vilpittömyyteen ja jaetaan, koska silloin myös saadaan. Kaikkea tätä näen suomalaisessa sulkapalloperheessä ja samalla koen, että voimme näissä kaikissa vielä parantaa.

SuomiSulkis on 100-vuotiaassa Suomessa monella tavalla hyvällä mallilla. Reilulla Pelillä ja yhdessä tekemisellä voimme varmistaa nousun seuraavalle tasolle, niin huippu-urheilussa kuin harrastelajina.

Respect!

Mika Heinonen

toiminnanjohtaja

Suomen Sulkapalloliitto

 

TYTÖILLÄ JA POJILLA ON SAMANLAISET MAHDOLLISUUDET HARRASTAA JA KILPAILLA SULKAPALLOSEUROISSA

Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Tämä velvoitti kaikkia valtionapua nauttivia järjestöjä tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman ja toteuttamaan sitä. Sulkapalloliitto teki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman loppuvuodesta 2015. Viime kuussa pyysimme jäsenseurojamme osallistumaan yhdenvertaisuuskyselyyn, jotta saimme tietoa kentältä. Kiitos kaikille teille, jotka vastasitte kyselyyn.

Kyselyyn vastasi naisia ja miehiä lähes yhtä paljon, joka oli kyselyn tulosten arvioinnin kannalta arvokas asia. Vastaajien mukaan sulkapalloseurojen ilmapiiri on moniarvoinen ja avoin. Tytöillä ja pojilla on samanlaiset mahdollisuudet harrastaa ja kilpailla seuroissa. Myös valmennus- ja johtotehtävissä on sekä naisia että miehiä. Seurojen jäsenet kokevat olevansa tasavertaisia seurassa, jopa 79% vastaajista koki, ettei ole koskaan kohdannut syrjintää oman seuran toiminnassa.

Yhdenvertaisuuteen liittyvät haasteet tuntuvat kyselyn valossa löytyvän parasulkapallon saralta. Vastaajat kokivat, että mahdollisuutta harrastaa vammaissulkapalloa ei ole kovinkaan monessa seurassa. VammaisSulkaPallo ry:n aktiivinen toiminta ympäri Suomea mahdollistaa seurojen parasulkapallon aloittamisen. Lisää tietoa http://www.vammaissulkapallo.fi/

Ilahduttava yksityiskohta kyselyn vastauksissa oli se, että sulkapallon harrastamisen koetaan olevan edullista. Seurojen välisiä eroja on hintatasossa kuitenkin runsaasti.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen.

Suomen Sulkapalloliiton Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman löydät osoitteesta:

https://sulkapallo.fi/wp-content/uploads/2015/12/Suomen-Sulkapalloliiton-yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma.pdf

Lokakuussa haastamme jäsenseurat suorittamaan Puhtaasti paras –diplomeja osoitteessa puhtaastiparas.fi. Aktiivisin seura voittaa huikeita palkintoja! Hyppää mukaan!

Olethan sinäkin Puhtaasti paras? Osallitu kilpailuun! Suorita Puhtaasti paras –diplomi osoitteessa puhtaastiparas.fi ja julkaise kuva diplomistasi Instagramiin tai Facebookiin hastagein #puhtaastiparas #sulkis, jolloin olet mukana kilpailussa. Voittaja arvotaan kaikkien 2-15.10 välisenä aikana diplominsa postanneiden joukosta. Palkinnon lahjoittaa Liikunta- ja vapaa-ajan keskus Pajulahti ja se on upea Perhepäivä seikkailupuistossa (sisältää 4-lippua + seikkailupuistokäsineet + päivällisen ravintolassa). Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan 10kpl kultaisia Puhtaasti paras –juomapulloja.

Ja vielä…Seurahaaste! Lisää diplomin julkaisemisen yhteydessä hastagien #puhtaastiparas #sulkis lisäksi oman seuran hastag. Eniten hastagejä kerännyt (eniten diplomeja suorittanut) seura voittaa Tokyo Team pelaajan vetämät treenit valitsemalleen joukkueelle sekä SUEKin antidoping-luennon.

Yhteistyössä