Olympiakomitean tukipäätökset vuodelle 2019 on julkistettu – sulkapallo mukana

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on julkaissut kesälajien tukipäätökset vuodelle 2019. Olympialajeissa tukea painotetaan voimakkaasti vajaan 20 kuukauden päässä siintäviä Tokion olympiakisoja silmällä pitäen.

Lajien kehitys- ja tukiprosessi ja sen myötä myös HUY:n tehostamistukijärjestelmä uusittiin vuosi sitten. Uudistuksen kulmakivenä olivat uudet kriteerit, joiden pohjalta tehostamistukea suunnattiin investointiloogisiin lajeihin ja kansainvälisen tason valmentautumiseen, johon myös lajiliitto itse satsaa ja uskoo merkittävästi.

Jo vuosi sitten iso painopiste oli menestyspotentiaalisten urheilijoiden ja joukkueiden valmistautuminen kohti Tokion olympiakisoja. Kun kisoihin on aikaa enää vajaat 20 kuukautta, prioriteetti on olympialajien tukemisen osalta yhä selkeämmin Tokiossa.

Tukea on keskitetty entistä selvemmin kasvattamalla panostusta kärkiurheilijoihin sekä lajeihin, joissa tehostamistuella on arvioitu olevan paras vaikuttavuus menestykseen. Myös vuosi sitten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet tuen jakamiseen.

Sulkapallon osalta tuki kohdistuu sulkapallon valmennuskeskukseen ja päävalmentaja Anu Niemisen sekä valmennuspäällikkö Veli-Markus Mellerin palkkaukseen. Laadukas työ kohti Tokion 2020 kisoja ja niitä seuraavia kisoja ovat valmennuskeskustoiminnan ydin. Olympiakarsinta-aika alkaa 29.4.2019

-Palavereissamme syksyn aikana on käynyt selväksi, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö arvostaa valmennuskeskuksessamme päävalmentaja Anu Niemisen johdolla tehtyä työtä sekä valmennuspäällikkö Veli-Markus Mellerin panosta nuorten tulevien huippujen uralla. Hienoa, että huippu-urheiluyksikkö haluaa olla näin mukana kehittämässä lajiamme kohti menestystä tulevissa olympialaisissa. Vaikka tässä tukipäätöksessä ei lajimme osalta näy Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean tukea, on sen erittäin suuri merkitys esille nostamisen arvoista, Sulkapalloliiton toiminnanjohtaja Mika Heinonen kommentoi.

Tokion 2020 kesäparalympialaisiin valmistautuvista lajeista uusina tehostamistuen piiriin nousivat sulkapallo ja taekwondo. Parasulkapallon menestys EM-kisoissa toi tukea ensimmäistä kertaa myös parasulkapallotoimintaan. Tokion paralympialaisissa parasulkapallo on ensimmäistä kertaa mukana. Paralympiakarsinta-aika alkaa 1.1.2019

-Parasulkapallon osalta nuori lajimme on ottanut huikeita askeleita kohti lajin ensimmäisiä Paralympialaisia.  Nyt saatu tuki mahdollistaa seuraavat isot askeleet, jotka toivottavasti johtavat jo Tokioon, Heinonen jatkaa.

Näin sulkapalloa tuetaan

Näin parasulkapalloa tuetaan

Yhteistyössä