Haetaan Minisulkisseuroja tutorointiin

Minisulkis on alle 10-vuotiaiden sulkapalloa, joka kohdentuu 4-6-vuotiaiden harjoittelemisen ja pelaamisen aloittamiseen. Vanhempien aktiivinen osallistuminen harjoituksiin on olennainen osa toimintaa.

Minisulkikselle ominaista ovat lyhyemmät mailat, ilmapallot, matalampi verkon korkeus/miniverkot, apuvälineiden käyttö, monipuolisten motoristen taitojen harjoittaminen sekä hauskanpito.

Tutoroinnissa ensisijainen tavoite on kehittää Minisulkisvalmentajien osaamista. Prosessin toimenpiteiden avulla pyritään kasvattamaan seuran Minisulkistoiminnan volyymia ja vanhempien aktiivista osallistumista harjoituksiin. Tutorointi kestää 6-12 kuukautta. Tutoroinnin päätyttyä seuralla on valmiudet järjestää itsenäisesti minisulkistapahtumia ja kouluttaa seurojen ohjaajia. Lisäksi Minisulkis- tutorointi voi johtaa parhaimmillaan toisenlaiseen kehittämisprojektiin, jossa keskitytään toiseen osa-alueeseen, jota seurassa erityisesti halutaan kehittää.

Hae nyt mukaan projektiin ja kehitä seurasi Minisulkistoimintaa. Haemme mukaan maksimissaan neljää seuraa.  Mukaan hakeva seura voi olla jo Minisulkista järjestävä tai sellainen seura, joka on aikeissa aloittaa Minisulkistoiminnan. Ne seurat, jolla Minisulkis on jo vahvasti mukana päivittäisessä toiminnassa ja toiminta on vakiintunut hyvälle tasolle eivät hyödy merkittävästi tästä tutoroinnista.

Laatikaa vapaamuotoinen hakemus ja kertokaa millaista seuranne Minisulkistoiminta on tällä hetkellä ja mitkä ovat tavoitteet lähitulevaisuudessa kehittää toimintaa määrällisesti ja laadullisesti. Lähettäkää hakemus viimeistään 8.11.2019 mennessä sähköpostilla tommi.saksa(at)sulkapallo.fi.  Valittujen seurojen valmennuspäällikölle/vastuuvalmentajalle soitetaan, kun valinnat ovat tehty.

Täältä tarkempaa tietoa tutoroinnista:
Minisulkis- tutorointi

Lisätietoa:
tommi.saksa(at)sulkapallo.fi
040 9401252

Yhteistyössä