Liittohallituksen ehdokasasettelu: Pirkko Paavola-Häggblom

Sulkapalloliiton syysliittokokous järjestetään Sporttitalolla osoitteessa Valimotie 10, Helsinki perjantaina 27.11.2020 klo 17.00.

Ehdolla liittohallitukseen on Pirkko Paavola-Häggblom.

Järjestötoimintakokemus sulkapallon seura-, alue-, liitto- ja/tai kainsainvälisellä tasolla

Olen toiminut Turun Sulka ry:n puheenjohtajana vuosina 1999-2004. Suomen Sulkapalloliiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuosina 2006-2019 ja sen jälkeen varajäsenenä. Toimin Sulkapalloliiton Valmennuskeskusryhmän puheenjohtajana ja edelleen Turun Sulan varapuheenjohtajana. Olen myös mukana Lounasulan toiminnassa. Uusimpana kiinnostuksen kohteenani on Turun kaupungin Avoimet ovet -hanke, jossa olen mukana järjestämässä erityistukea tarvitseville harrastajille mahdollisuutta pelata Sulkapalloa.

Muu järjestötausta, luottamustoimet, muut tehtävät ja verkostot

Työni kautta olen ollut mukana etenkin rakentamiseen ja ympäristöön liittyvässä järjestötoiminnassa. Verkostoni liittyvät työni kautta laajasti rakentamis-, ympäristö- ja turvallisuusviranomaistoimintaan.

Mitkä ovat mielestäsi sulkapallon haasteet tulevaisuudessa?

Suurin haaste on seurojen jäsenmäärän kasvattaminen. Tiedämme, että sulkapallolla on laaja harrastajakunta, mutta heidän motivoimisensa mukaan seuratoimintaan on haasteellista.

Mitkä ovat mielestäsi sulkapallon mahdollisuudet tulevaisuudessa?

Harrastajapohjaa kasvattamalla pystymme myös tulevaisuudessa vahvemmin kehittymään kansainväliseksi huippu-urheilulajiksi. Kasvu ja kehitys lähtee siitä, että sulkapalloa harrastetaan valtakunnalisesti ja seurat kehittyvät maantieteellisesti yhdenvertaisesti.

Tavoitteesi Sulkapalloliiton hallitustyöskentelyssä

Tavoitteeni hallitustyöskentelyssä on tuoda päätöksentekoon kentän ääntä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja edistää keskustelevaa kulttuuria, jotta pienen lajin voimavarat kyetään mahdollisimman hyvin kohdentamaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liitolla on seurojen lisäksi muita sidosryhmiä, joiden tuki on meille välttämätöntä. Sen tuen syntyminen ja kehittyminen vaatii avointa keskustelua.

Vahvuutesi ajatellen Sulkapalloliiton hallitustyöskentelyä

Monivuotinen kokemus hallitustyöskentelystä eri rooleissa. Hyvä hallinto -osaaminen. Kohtalainen paineensietokyky!

Mahdollisuutesi vaikuttaa sulkapalloyhteisön ulkopuolella (yhteiskuntasuhteet, verkostot jne.)

Verkostoni painottuvat julkiselle sektorille. Sosiaalisena ihmisenä mielelläni toimin kaikissa niissä verkostoissa, joihin minulla on pääsy.

Syysliittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten liiton uusi strategia vuosille 2021-2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021. Liittohallituksessa on erovuorossa kolme varsinaista jäsentä sekä molemmat varajäsenet.

Syysliittokokouksessa liittohallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten tilalle ehdolla olevien henkilöiden on mahdollista ilmoittautua ehdokkaaksi etukäteen hallituksen päättämän aikataulun ja menettelytavan mukaisesti. Liittohallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden ei tarvitse olla jäsenseuran jäseniä ja ehdokkaita voivat esittää jäsenseurat, jäsenseurojen jäsenet sekä ehdokkaat itse.

6.11. Liiton verkkosivuilla aukeaa ehdokasasettelulomake, jolla ehdokkaaksi voi ilmoittautua. Lomakkeen vastauksista koostetaan henkilökohtaiset esittelyt liiton verkkosivuille. Esittelyt julkaistaan sitä mukaa, kun niitä lähetetään, eli ehdokas voi itse vaikuttaa siihen, kuinka kauan ehdokasesittely on jäsenistön nähtävillä. 

20.11. Ehdokasasettelu päättyy ja lomake sulkeutuu. Yhdistyslain mukaisesti ehdolle voi asettua myös kokouksen aikana, toivomme kuitenkin, että jäsenistöllä olisi yhdenvertainen mahdollisuus tutustua etukäteen kaikkiin ehdokkaisiin ja tehdä äänestyspäätös toimitetun ennakkomateriaalin perusteella.

Kokoukseen voi osallistua etänä. Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa mahdollisuus myös äänestää etänä käyttäen sähköistä äänestyspalvelua.
Tässä ohje etänä osallistumiseen.

Kaikilla paikalle saapuvilla kokousedustajilla tulee olla edustamansa seuran allekirjoittama valtakirja, joka tarkastetaan ennen kokouksen alkua. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä seuraa. Etäosallistujat saavat myös valtakirjan toimittamiseen erillisen ohjeen.

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme paikalle saapuvia ilmoittautumaan tilaisuuteen ke 25.11. mennessä osoitteella toimisto@sulkapallo.fi

Tervetuloa!

Yhteistyössä