EM-kisan vapaaehtoisten info 11.2. / European`s volunteer info 11.2.

Suomessa järjestettävät ensimmäiset aikuisten EM-kisat ovat jo aivan oven koputuksen päässä. Kiitos, että olet mukana luomassa tätä kaikin tavoin historiallista kisaa.
Järjestämme kaikille vapaaehtoisille avoimen Teams- tapaamisen, jossa Sulkapalloliiton Palvelupäällikkö Tommi Saksa on kertomassa kisan kulusta vapaaehtoisten kannalta ja vastaamassa kysymyksiin. Tilaisuus järjestetään virtuaalisena 11.2. klo 17:30 alkaen. Mikäli olet tulossa rajatuomariksi, niin tähän kannattaa ehdottomasti osallistua.

Jos et pääse tilaisuuteen, niin lähetämme kaiken oleellisen infon myös sähköpostitse jokaiselle, joka on ilmoittautunut vapaaehtoistehtäviin.

Minuun voi muutenkin olla yhteydessä ennen kisaa ja sen aikana.
tommi.saksa@sulkapallo.fi tai toimisto@sulkapallo.fi
040  526 9939


The first adult European Championships in Finland are getting closer and closer! Thanks in advance that you are part of creating this historical tournament.

Badminton Finland will organize virtual event for volunteers who are taking part of European championships. Badminton Finland`s Operations Manager will tell all needed information how things will go during tournament and also will be answering if you will have some questions what comes to event. Event will be organized virtually on 11.2. starting 17:30. If you will be line judge at this tournament, dont miss this event!

Neverthless, we will send to every volunteer all needed info via email.

You can contact me before tournament or during it, if you have any questions.
tommi.saksa@sulkapallo.fi or toimisto@sulkapallo.fi
040 526 9939

 

Linkki Teams- tapaamiseen/ Link to Teams- event:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY3NzdhZTUtNTk4Yy00OThlLTg2ZjMtZjY3MWE4NWM4ZDYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5cfa1fe-e17e-4ba8-9e35-461a928d5e9c%22%2c%22Oid%22%3a%22f44d49b1-c578-4e65-ab9b-f4cf372d11a7%22%7d

 

Yhteistyössä