Mailapeliyhteistyö

Mailapelit kouluissa ja halleilla

Sulkapalloliitto tekee tiivistä yhteistyötä tenniksen, squashin ja pöytätenniksen kanssa. Vuonna 2015 tehtiin yhteistyössä Keravalaisen, Savion alakoulun kanssa opettajille suunnattu mailapelimateriaali, joka sisältää kouluympäristöön soveltuvia harjoitteita. Videoista koostuva materiaali on opettajien käytössä ja löytyy osoitteesta: mailapelit.fi. Samalle sivustolle on tehty myöhemmin myös eskareille suunnattuja opetusvideoita. Kaikkiaan mailapelien opetusvideoita löytyy sivulta noin 100 kappaletta.

Yhteistyössä teemme paikallisesti erilaisia tapahtumia eskari-ikäisille, koululaisille ja opettajille. Järjestämme mailapelikisoja paikallisesti eri puolilla Suomea. Tähän on kehitetty konsepti, jossa kaikki pääsevät pelaamaan ja kokeilemaan lajeja ja voittaminen ei korostu.

Mailapeleillä on paljon yhteisiä piirteitä, esimerkiksi silmä-käsi-koordinaatio ja välineen käsittelytaito ovat hyvin oleellisia osia kaikissa näissä neljässä mailapelissä. Tätä pyrimme hyödyntämään tarjoamalla eri toimijoille näitä taitoja hyödyttäviä lajitutustumisia, koulutuksia ja valmiita malleja.

Yhteystiedot:
tommi.saksa(at)sulkapallo.fi

Tulossa uuden koordinaattorin yhteystiedot pian…