I-V-tason koulutukset

1-tason valmentajakoulutus

Koulutuksessa opetellaan valmentamisen ja tekniikan perusteet käytännössä, kentällä ja nimenomaan opettamisen näkökulmasta sisältäen sekä Minisulkis että Virtaa Sulkapallosta -koulutukset. Koulutuksen laajuus on 50 tuntia, joista n. 40 suoritetaan viitenä lähipäivänä. Koulutuksen hinta on 250 euroa.
Koulutuksen käytyään valmentaja osaa:

  • lajiin liittyvät perusteet liikkumisen, lyöntien ja taktiikan osalta
  • valmentaa erilaisia ryhmiä niiden tavoitteiden mukaisesti
  • suunnitella yksittäisen valmennustapahtuman erilaiset pelaajat huomioiden
  • tuntee pelaajan polun eri vaiheet sekä herkkyyskausien vaikutuksen harjoitteluun
  • sulkapalloon liittyvien fyysisten tarpeiden perusteet ja niiden merkityksen lajin harrastamiselle

2-tason valmentajakoulutus

Koulutuksessa syvennetään 1-tason tekniikoita taktisista näkökulmista ja opetellaan harjoitusohjelmien laatimista valmennuksen eri osa-alueet huomioiden. Koulutuksen laajuus on 100 tuntia (7 lähipäivää). Koulutuksen hinta on 350 euroa.

Kurssi täydentää I-tason koulutuksissa käytyjä tekniikoita taktisista näkökulmista ja johdattelee valmentamisen kausisuunnitteluun. Lähijaksojen välillä kurssilaiset kehittävät itseään teemoihin liittyvien etä- ja kehittämistehtävien avulla. Viimeisen lähijakson opinnäytteenä on leirin toteutus.

3-tason valmentajakoulutus

Koulutuksen tavoitteena ­on tuoda viimeisintä tietotaitoa koulutuksen eri osa-alueilta. Koulutuksen laajuus 150 tuntia, joista 80 suoritetaan lähijaksoilla ja 70 etä- ja kehittämistehtävien avulla.
Pääkouluttajat: Antti Rajasärkkä & Kristiina Danskanen
Koulutuskokonaisuuden hinta on 580 €.

Valmentajan ammatilliset tutkinnot  (taso IV)
Taso IV jakautuu valmentajan ammattitutkintoon ja valmentajan erikoisammattitutkintoon. Koulutusta tarjoavat urheiluopistot.

Yliopistotason tutkinto (taso V)
Taso V on yliopistotasoinen tutkinto (liikuntatieteiden maisteri). Suomessa koulutusta tarjoaa Jyväskylän yliopisto.


Valmentajakoulutusta koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä tommi.saksa(at)sulkapallo.fi