Pelaajat ja luokitukset

Pelaajien ikäluokat

Ikärajat kaudella 2017-2018 – kotimaiset ikäluokat

Junioreiden ikäkausiluokat BE:n sanktioimissa kilpailuissa

Liittoryhmäkoordinaattorin kokoama tietopaketti
Badminton Europen juniorikisojen ikärajoista: 1.1.2016 voimaan tulleet ikärajat, jotka koskevat kaikkia Badminton Europen sanktioimia kisoja (U19 circuit kisat, U19 EM, uutena alkava U17 circuit ja myöhemmin myös U15 ja U17 EM kisat).
Siis kisoja, joista tulee pisteitä junioreiden Euroopan ja maailman rankinglistoille.
31.07.-31.12.2017 ikärajat ovat (Finnish Junior 2017 kuuluu tähän, eli ikäluokat vielä kuten meillä)
U19: synt. 1999-2000
U17: synt. 2001-2002
U15: synt. 2003-2004
U13: synt. 2005-2006
U11: synt. 2007 tai sen jälkeen

1.1.-31.12.2018 ikärajat ovat (kevätkausi 1.1.-30.6. poikkeaa meidän omista ikärajoista [yllä])
U19: synt. 2000-2001
U17: synt. 2002-2003
U15: synt. 2004-2005
U13: synt. 2006-2007
U11: synt. 2008 tai sen jälkeen
Ikäluokka siis vaihtuu kalenterivuosittain, ei kesän jälkeen. Muutos koskee vain Badminton Europen sanktioimia kisoja. BE:n jäsenmaat ovat itse päättäneet, ottavatko käyttöön samat ikärajat. Esimerkiksi Suomen, Ruotsin, Viron, Tanskan ja Norjan liittojen omia kisoja muutos ei koske, vaan niissä pelataan aiemmilta vuosilta tutuilla ikärajoilla. Samoin esim. Viron junnu-GP:ssä ovat samat ikävuodet kuin Suomessa. Mutta esim. Olven kisa Belgiassa on ottanut uudet ikärajat käyttöön ja niitä tulee siellä noudattaa.

Pelaajien pisteet ulkoimaisista kilpailuista

BWF:n sanktioimien kilpailujen pistelista BWF:n sivuilla.

Arvokilpailuista ja BFW:n/BE:n sanktioimista kilpailuista (ilmoittautuminen SSuL:n toimesta) pelaajien pisteet kirjataan SSuL:n toimesta ilman eri pyyntöä.

Pelaajien omatoimisista ulkomaan kilpaluista kertyneet pisteet kirjataan pelaajan pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä tulee ilmoittaa:
– kilpailun nimi, paikka ja ajankohta sekä sen taso järjestäjämaassa ja linkki kilpailun tuloksiin
– pelaajan nimi ja pelaajanumero kotimaassa
– pelaajan luokka ja sijoitus kilpailussa
– web-linkki kilpailun tuloksiin aina kun sellainen on olemassa

Mikäli samassa kilpailussa on useampia suomalaisia pelaajia, on erinomaisen hyvä asia, jos yksi henkilö vastaa kaikkien osallistujien tulosten ilmoittamisesta yhdellä ilmoituksella.

Ilmoitus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@sulkapallo.fi

Yhteistyössä