Pelaajat ja luokitukset

Pelaajien ikäluokat

Juniori- ja senioripelaajien ikärajat löytyvät Kilpailija -sivun alalaidasta

Junioreiden ikäkausiluokat BE:n sanktioimissa kilpailuissa

Liittoryhmäkoordinaattorin kokoama tietopaketti
Badminton Europen juniorikisojen ikärajoista: 1.1.2016 voimaan tulleet ikärajat, jotka koskevat kaikkia Badminton Europen sanktioimia kisoja (U19 circuit kisat, U19 EM, uutena alkava U17 circuit ja myöhemmin myös U15 ja U17 EM kisat).
Ikäluokka vaihtuu kalenterivuosittain, ei kesän jälkeen. Muutos koskee vain Badminton Europen sanktioimia kisoja. BE:n jäsenmaat ovat itse päättäneet, ottavatko käyttöön samat ikärajat. Esimerkiksi Suomen, Ruotsin, Viron, Tanskan ja Norjan liittojen omia kisoja muutos ei koske, vaan niissä pelataan samoilla ikärajoilla kuin kotimaan kisoissa. Samoin esim. Viron junnu-GP:ssä ovat samat ikävuodet kuin Suomessa. Mutta esim. Olven kisa Belgiassa on ottanut uudet ikärajat käyttöön ja niitä tulee siellä noudattaa.

Pelaajien pisteet ulkoimaisista kilpailuista

BWF:n sanktioimien kilpailujen pistelista BWF:n sivuilla.

Arvokilpailuista ja BFW:n/BE:n sanktioimista kilpailuista (ilmoittautuminen SSuL:n toimesta) pelaajien pisteet kirjataan SSuL:n toimesta ilman eri pyyntöä.

Pelaajien omatoimisista ulkomaan kilpaluista kertyneet pisteet kirjataan pelaajan pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä tulee ilmoittaa:
– kilpailun nimi, paikka ja ajankohta sekä sen taso järjestäjämaassa ja linkki kilpailun tuloksiin
– pelaajan nimi ja pelaajanumero kotimaassa
– pelaajan luokka ja sijoitus kilpailussa
– web-linkki kilpailun tuloksiin aina kun sellainen on olemassa

Mikäli samassa kilpailussa on useampia suomalaisia pelaajia, on erinomaisen hyvä asia, jos yksi henkilö vastaa kaikkien osallistujien tulosten ilmoittamisesta yhdellä ilmoituksella.

Ilmoitus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@sulkapallo.fi

Yhteistyössä