Seuraedustusten muutokset

Seuraedustuksen muutoshakemukset 1.1.2021 voimaan tuleviin edustusmuutoksiin liittyen tulee toimittaa SSuL:n toimistoon (toimisto@sulkapallo.fi), marraskuun loppuun mennessä.

SSuL:n edustussääntöjen mukaan pelaajan edustusoikeuden siirtämiseksi tulee täyttää hakemuslomake ja maksaa hakemuksen käsittelymaksu. Lomake ja käsittelymaksun kuitti tulee toimittaa liiton toimistoon kirjeitse tai sähköpostitse. Sähköpostia käytettäessä lähettäjänä on hyvä olla uuden seuran toimivaltainen edustaja.

Seuraedustusten muutoksia voi tehdä kahdesti vuodessa. Jos edustusoikeuden siirtohakemus toimitetaan liiton toimistoon toukokuun loppuun mennessä, uusi edustusoikeus on voimassa 1.7. alkaen ja jos vastaava hakemus toimitetaan marraskuun loppuun mennessä on uusi oikeus voimassa 1.1. alkaen. SSuL:n kilpailutoimintaryhmä käsittelee hakemukset.

Maksut ovat tällä hetkellä: V 52 €, A 36 €, B 19 € ja C 9 €.

Seuraedustuksen muutoshakemus – lomake ei välttämättä aukea Chrome -selaimella. MS Edge ja Firefox toimivat.
Edustussäännöt

Yhteistyössä