Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Antidoping

Antidoping

Liiton toimintasäännöissä mainitaan, että kaikki liiton toiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneet toimimaan kulloinkin voimassa olevien antidopingsäännöstön mukaisesti:

Sitoutuminen antidopingtoimikuntaan

5§ Liitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja BWF:n dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen.

https://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat

Erivapaus

Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Erivapausmenettely takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden.

Erivapaus – kansalliset kilpailut

Kansalliseen kilpailuun osallistuvan Valioluokan pelaajan tulee hakea Suomen eettiseltä keskukselta (SUEK) etukäteen erivapautta vähintään 30 päivää ennen kilpailutapahtuman alkua. Muun urheilijan ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Erivapaus – kansainväliset kilpailut

Kansainväliseen kilpailuun osallistuva urheilija, jolla on käytössä jokin lääkeaine, joka on kiellettyjen aineiden listalla, tulee hakea Suomen eettiseltä keskukselta (SUEK) etukäteen erivapautta vähintään 30 päivää ennen kilpailutapahtuman alkua. Tämä lomake tulee tehdä englanninkielisenä. Hyväksytty erivapauspäätös toimitetaan BWF:lle ja se tulee esittää dopingtestissä.

Erivapauden edellytykset

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, jos urheilija pystyy osoittamaan, että jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:

a. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö on urheilijan hoidon kannalta välttämätöntä, ja siitä pidättäytyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa urheilijan terveydelle.
b. Kielletyn aineen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna. Hoito ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin millä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi.
c. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä ei ole mahdollista korvata muulla asianmukaisella hoitovaihtoehdolla.
d. Kielletyn aineen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta (ilman erivapautta tapahtuneesta) kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, mikäli kyseinen aine tai menetelmä on ollut kielletty käytön ajankohtana.

Katso lisää erivapaudesta SUEK nettisivuilta tai kysy liiton antidopingryhmän puheenjohtaja Jyri Aallolta 0500 459801.

https://www.suek.fi/erivapaus

https://www.suek.fi/documents/10162/15930/Erivapaushakemuslomake+5.0

Antidoping- koulutus

SUEK järjestää monipuolista koulutusta urheilutoimijoille. Koulutus antaa valmiuksia tehdä eettisiä, reiluja ja terveyttä vaalivia valintoja.

https://www.suek.fi/antidopingkoulutus

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.

http://puhtaastiparas.fi

Ohjeet kilpailunjärjestäjille

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Kisajärjestäjän tulee mm. varata testitilat ja saattajat siltä varalta, että testiryhmä saapuu kisapaikalle.

https://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille

Sulkapalloliiton antidopingohjelma on hyväksytty liittohallituksessa 25.3.2023

Tutustu ohjelmaan tästä